Aplikacija za podršku na daljinu

Za spajanje na daljinu koristimo aplikaciju AnyDesk koja je besplatna za sve naše korisnike. 

Aplikaciju AnyDesk možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Preuzimanje AnyDesk aplikacije.

Nakon preuzimanja, pokrenite aplikaciju AnyDesk i pričekajte da se pojavi broj za spajanje kako je prikazano na sljedećoj slici.

mceclip1.png

Slika 1. - Aplikacija AnyDesk (napomena: Vaš broj za spajanje
razlikovat će se od broja prikazanog na slici)

Broj za spajanje možete nam poslati e-mailom ili javiti putem telefona. 

VAŽNO: Nemojte zatvoriti aplikaciju nakon slanja broja jer se nećemo moći spojiti.

Kad pokrenemo spajanje (sesiju), na vašem ekranu će se pojavit zahtjev za spajanje koji morate ručno odobriti.

mceclip3.png

Slika 2. - Prozor koji se pojavljuje kad naš agent za podršku inicira spajanje na vaše računalo - prihvatite spajanje pritiskom na zeleni gumb

Ukoliko se nakon vašeg prihvaćanja spajanja naš agent uspješno spoji, zatražit će povišene privilegije kako bi mogao uspješno odraditi intervenciju.
Vama će se pojaviti sljedeći prozor u kojem trebate potvrditi povišene privilegije:

mceclip4.png

Slika 3. - Zahtjev za povišenim privilegijama - odgovorite potvrdno

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

0 Komentari

Članak je zatvoren za komentare.
Powered by Zendesk